Škodliviny vo výrobkoch, ktoré používate každodenne!


V každom jednom prieskume verejnej mienky, v každej jednej zverejnenej štatistiky sa pri odpovedi na otázku : „Čo je pre vás v živote najdôležitejšie ?“ , stretneme s tým, že drvivá väčšina ľudí uvedie zdravie. Zdravie svoje a svojej rodiny. Nádherné zistenie !

nakupování


  • No správame sa naozaj podľa toho ?

  • Naozaj kladieme naše zdravie na prvé miesto ?


Základom dobrého zdravia je zdravá a vyvážená po všetkých stránkach potrava. Sledujeme v poslednej dobe priaznivú zmenu pri nakupovaní tovarov –  https://www.gabco.sk/skodliviny-vo-vyrobkoch-ktore-pouzivate-kazdodenne/

Pochopili sme, že to čo vyrástlo u nás a to čo sme vychovali u nás, je pre nás to najlepšie. Ovocie a zelenina zo Slovenska nám celkom iste osoží viac ako exotická. Rovnako je to aj s mäsom. Tie naše normy sú predsa len najlepšie a chránia nás pred zle spracovaným mäsom.


Na jednej strane nadávame, ak sa príjme zákon, že aj  pri domácej zabíjačke má byť veterinárny doktor, ktorý odobrí zdravotný stav zvieraťa a tým aj nezávadnosť mäsa. Na druhej strane práve aj takéto pravidlá spôsobujú, že tu nemáme aféry z naším mäsom, ale iba s mäsom z dovozu.


  • Pôvod potravín sme teda konečne začali sledovať!


 Čoraz častejšie vidím, že ľudia čítajú aj zloženie kupovaných výrobkov. Opäť- keď kupujem slovenské maslo od rokmi overeného výrobcu- nemusím zloženie čítať. Celkom určite viem, čo sa tam nachádza. Ak ale siahame po novom výrobku, potom je opatrnosť na mieste.

obchod


  • Najviac sledujeme E!


Nie všetky sú ale škodlivé. To chce istú mieru poznania.


  • Farbivá


Vo všeobecnosti platí, že nie sú zdravou formou. Ak prirodzene máme na mysli farbivá umelé.

Denným pokrmom je chlieb. Aj v tejto oblasti nastala v poslednej dobe zmena. Čoraz viac ľudí kupuje, alebo si doma pečie chlebík kváskový. Vrátili sme sa k receptúram starým mám. Rovnako sme znovuobjavili pohánku, cícer. Viac konzumujeme zeleninovú stravu. Menej mäso. Vyberáme si kvalitnejšie druhy. A to je dobré. Hádam sa to všetko podpíše pod zlepšený zdravotný stav obyvateľstva.

Škodliviny vo výrobkoch, ktoré používate každodenne!
4 (80%)2