Viera v súčasnom svet(l)e

Seminár DVC 2011

Pavel Lamačka, www.hisys.sk

Obsah

Poznámka
K stiahnutiu je statická verzia prezentácie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lamačka, Pavel: Viera v súčasnom svet(l)e. Id 150628, Seminár 'Hosť do domu 14', DVC, Dunajská Lužná 08.10.2011. Upravená a krátená verzia podobnej predošlej prednášky.
https://www.hisys.sk/mds/fait2-sk.htm

cena a podmienky | download

Copyright © 2011 by Pavel Lamačka

~~~~~~~

[Úvodná stránka] [Zoznam prác] [na začiatok stránky] [na koniec stránky]